Putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja

Krenite na put u inozemstvo bezbrižni smile. Polica putnog osiguranja ublažava posljedice neugodnosti Vama, Vašoj obitelji i suputnicima u svim zemljama svijeta.

UPUTE ZA UGOVARANJE PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Uz svako putovanje preporučamo Putno osiguranje i Osiguranje od otkaza putovanja kod našeg partnera, Adriatic osiguranja d.d. moguće je ugovoriti sljedeća osiguranja:

1. Glavno osigurateljno pokriće (obavezno se ugovara):
 • putno osiguranje (dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu)
2. Dopunska osiguranja koja se po želji mogu dodatno ugovoriti uz glavno osigurateljno pokriće:
 • osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja za slučaj smrti i nastupa trajne invalidnosti
 • bolnička dnevnica za noć provedenu u bolnici
 • osiguranje privatne odgovornosti za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje otkaza putovanja

Premija osiguranja za ostala osiguranja Paketnog putnog osiguranja ovise o broju i vrsti ugovorenih osiguranja, odabranim svotama osiguranja te trajanju osiguranja.

Što pokriva osnovna POLICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA?

Polica pruža pokriće za slučaj hitnog neophodnog medicinskog tretmana koji je potreban kao posljedica iznenadne bolesti osiguranika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ili je potreban zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u tom razdoblju.

U okviru ove police pokrivene su sljedeće usluge:

 • ambulantno liječenje
 • lijekovi i sanitetski materijal propisan od liječnika
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje nužna kao dio tretmana
 • radioterapija, toplinska terapija, fototerapija i sl. propisano od liječnika
 • rendgenska dijagnostika, skenerska dijagnostika, ultrazvuk, laboratorijska dijagnostika, EKG, dekompresijska komora
 • kliničko liječenje u najbližoj prikladnoj bolnici
 • troškovi prijevoza (sanitetski prijevoz, taxi, javni prijevoz) u svrhu medicinskog tretmana
 • troškovi prebacivanja u specijalnu kliniku ukoliko bude medicinski neophodno i propisano od liječnika
 • operacije
 • stomatološki tretman isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do 200 eur
 • troškovi kućnih posjeta liječnika
 • troškovi telefonskih poziva iz/u bolnicu, do visine od 25 eur po putovanju u slučaju hospitalizacije
 • troškovi medicinski nužnog i propisanog prijevoza osiguranika iz strane zemlje do stalnog prebivališta
 • troškovi prijevoza posmrtnih ostataka osiguranika u mjesto prebivališta ili troškovi pogreba u mjestu smrti u inozemstvu do 5.000 eur.
Kada počinje i kada prestaje vrijediti polica putnog osiguranja?

Polica putnog osiguranja počinje vrijediti u 00:00 sati dana koji je u polici naznačen kao početak osiguranja, a prestaje u 24:00 sata dana koji je u polici naznačen kao dan isteka osiguranja.

Policu putem webshopa možete ugovoriti najkasnije jedan dan prije početka osiguranja.

U slučaju da želite ugovoriti policu istoga dana kada krećete na putovanje, to možete učiniti na prodajnome mjestu ADRIATIC osiguranja.

Pokriva li polica putnog osiguranja liječenje od posljedica zaraze COVID-19?

Prema Uvjetima paketa putnog osiguranja u inozemstvu, polica putnog osiguranja ne pokriva slučajeve nastale uslijed epidemija, pandemija, potresa, zagađenja i prirodnih katastrofa koji su bili poznati prije početka putovanja. Savjetujemo Vam da se prije putovanja informirate o trenutačnoj epidemiološkoj situaciji kao i pravima i obvezama posjetitelja u Vašoj destinaciji.

Treba li Vam polica osnovnog putnog osiguranja ako imate Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO)?

Preporučljivo je ugovoriti policu putnog osiguranja unatoč tome što imate EKZO. EKZO pokriva isključivo troškove zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne. U praksi to znači da Vam u slučaju ozljede na putovanju EKZO ne pokriva trošak zdravstvene zaštite korištene kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga kao ni troškove prijevoza u svrhu medicinskog tretmana.

Važna napomena: EKZO nije zamjena za putno zdravstveno osiguranje.

Što sve utječe na cijenu police osiguranja?

Nekoliko je čimbenika koje Osiguravajuće društvo uzimamo u obzir prilikom izračuna cijene Vašeg osiguranja:

 • Destinacija - U nekim se zemljama uvjeti i troškovi liječenja znatno razlikuju od svjetskog prosjeka. Da bismo bili sigurni da ćete moći dobiti adekvatnu razinu medicinske skrbi, za određene je zemlje (SAD, Kanada, Japan i Australija) cijena osnovnog i dodatnog putnog osiguranja viša nego za ostale destinacije.
 • Dob osiguranika - Svaka životna dob nosi sa sobom određeni rizik od nepredviđenih zdravstvenih problema ili nezgoda. Da bi svaki naš osiguranik dobio odgovarajuću uslugu u nepredviđenoj situaciji, i naše su cijene putnog osiguranja prilagođene njegovoj dobi. Tako se osnovna cijena osiguranja odnosi na osiguranike u dobi do 65 godina starosti, dok putnici stariji od 65 godina plaćaju 80% višu cijenu od osnovne.
 • Broj osiguranika - Putujete li s društvom ili s obitelji, najugodnije se osjećate kada znate da su svi pokriveni policom putnog osiguranja. Upravo Vam zato nudimo grupne i obiteljske police putnog osiguranja uz koje ostvarujete popuste ovisno o broju osiguranika u grupnoj, odnosno broju djece u obiteljskoj polici. Kod sklapanja police obiteljskog putnog osiguranja, djeca do 18 godina ostvaruju popust od 50%, a stariji članovi obitelji od 10%.

Kod polica grupnog osiguranja vrijede sljedeći popusti:

 • grupni popust od 5% za 6 do 8 osoba
 • grupni popust od 12% za 9 do 20 osoba
 • grupni popust od 17% za 21 do 50 osoba
 • grupni popust od 22% za više od 51 osobe.
Iznos osiguranja

Iznos osiguranja predstavlja maksimalni iznos koji Vam je Osiguravajuće društvo obvezni platiti u slučaju nepredviđene situacije pokrivene policom osiguranja. Sami birate iznos osiguranja koji najbolje odgovara Vašim potrebama. Ovisno o visini iznosa koji odaberete, prilagođava se i visinu premije koju plaćate.

⇒ Minimalna premija osiguranja (po osobi) već od 2,65 eur/danu (20,00 hrk).
Koje su situacije pokrivene OSIGURANJEM OD OTKAZA ili PREKIDA PUTOVANJA?

Troškovi zbog otkazivanja ili prekida putovanja bit će pokriveni ako Vas, Vašeg bračnog/izvanbračnog druga, životnog partnera ili djecu snađe jedna od sljedećih situacija:

 • smrt (*)
 • nesretni slučaj (nezgoda) s teškom tjelesnom ozljedom (*)
 • iznenadna akutna bolest koja zahtijeva neodgodivu liječničku skrb ili smještaj u bolnici (*)
 • poremećaji u trudnoći
 • nepodnošenje odnosno osjetljivost na cjepiva koja ste bili obvezni primiti prije ulaska u zemlju u koju putujete
 • štete većeg razmjera na Vašoj imovini uzrokovane požarom, eksplozijom, potresom, olujom, tučom, poplavom ili provalnom krađom
 • uvođenje radne obveze od strane javne vlasti, poziva na vojnu vježbu
 • nastupanje izvanrednih okolnosti i situacija u zemlji u koju putujete ili u kojoj se nalazite, a koje mogu ugroziti Vaše fizičko zdravlje i sigurnost te se putovanje, odnosno boravak u toj zemlji ne preporuča od strane Ministarstva vanjskih poslova.

Osiguranje vrijedi i ako je rizicima koji su označeni zvjezdicom (*), pogođen Vaš roditelj ili braća kao i roditelji ili braća Vašeg bračnog/izvanbračnog druga odnosno životnog partnera. Također, osiguranje vrijedi ako je točkom 1) pogođen Vaš djed/baka ili djed/baka Vašeg partnera.

Morate li kupiti osiguranje odmah prilikom uplate putovanja?

Otkaz putovanja može se ugovoriti najkasnije u roku od 3 dana (72 sata) od kupnje putnog aranžmana, uz dostavu preslike plaćenog računa turističkog paket aranžmana odnosno povezanog putnog aranžmana.

O čemu ovisi cijena ovog osiguranja?

Premija osiguranja za otkaz putovanja ovisi o visini cijene putovanja koju ste uplatili u putničkoj agenciji.

Minimalna premija osiguranja (po osobi) 6,64 eur (50,00 hrk).
Koliki će Vam iznos biti isplaćen u slučaju otkaza ili prekida putovanja?

Ako aranžman otkažete do dana početka putovanja, osiguravajuće društvo vam je dužno isplatiti 90% iznosa koji je Vama naplaćen za otkaz tog putovanja. Odlučite li prekinuti aranžman nakon početka putovanja, a najkasnije dok nije isteklo 50% predviđenog trajanja putovanja, osiguravajuće društvo će Vam isplatit 90% iznosa koji je putnička agencija naplatila Vama za otkaz putovanja, umanjeno za cijenu već iskorištenih dana putovanja.

Molimo pročitajte uvodne odredbe, sve uvjete i informacije osiguranja, kao što su: Opseg pokrića, Osnovica za obračun premije, Osigurani rizici, Naknada iz osiguranja, Prijava osiguranog slučaja, Obveze osiguranika i sve ostale odredbe u nastavku ovog dokumenta: 

Za izradu informativne ponude potrebno je isključivo putem gore navedenog e-maila dostaviti sljedeće:

 • ime i prezime, adresu, datum rođenja, OIB te broj telefona ugovaratelja osiguranja
 • ime i prezime i datum rođenja osiguranika
 • točan datum početka i isteka osiguranja
 • vrste osiguranja i svote osiguranja koje želite ugovoriti po pojedinom osiguranju
 • informaciju bavi li se osoba amaterski (član sportskog kluba s natjecanjima) ili profesionalno sportom – ako se putuje radi natjecanja
 • presliku ponude/računa za putni aranžman ili karte, ako se ugovara i otkaz putovanja.

Informacije o svotama osiguranja koje se mogu ugovoriti za pojedine vrste osiguranja možete također vidjeti na web-shopu putem linka: https://www.adriatic-osiguranje.hr/webshop/putno-inozemstvo/dobrodosli 

Brzo i jednostavno ugovorite putno osiguranje maksimalno prilagođeno Vašim potrebama kod našeg osiguravajućeg društva:
   osoba za kontakt: gđa. Katica Katić
   telefon: 01/3036 020
   e-mail: katica.katic@adriatic-osiguranje.hr

Zainteresirani se mogu javiti direktno gđi. Katić na e-mail ili putem telefona.

Ukoliko se ne ugovara otkaz putovanja, onda putno zdravstveno osiguranje sa ostalim dopunskim rizicima možete ugovoriti i putem web shopa Adriatic osiguranja: https://www.adriatic-osiguranje.hr/osiguranja/putno/putno-osiguranje-u-inozemstvu/

Naravno, ukoliko imate osiguravajuće društvo s kojim već surađujete (npr. za auto osiguranje, osiguranje imovine itd.), i kod njih možete uplatiti osiguranje koje želite.

Istražite najudaljenije kutke svijeta

Već 30 godina kreiramo inspirativna putovanja krojena po “mjeri” i ponosni smo na svoju reputaciju kao jedan od vodećih organizatora putovanja. S nama možete dosegnuti i najudaljenije kutke svijeta!

Kontaktirajte nas

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »