Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI - ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA IDEA CLUB TRAVEL d.o.o., PUTNIČKU AGENCIJU

Idea Club Travel d.o.o., putnička agencija (u daljnjem tekstu ICT Putovanja) poštuje vašu privatnost i temelji svoje web stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za ICT Putovanja (u daljnjem tekstu: Izjava) odnosi se na usluge koje pruža Idea Club Travel d.o.o., Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb. Primjenjuje se od 25.05.2018. godine te će u slučaju nesklada imati prednost pred drugim odredbama koje se odnose na obradu osobnih podataka, a koje se nalaze u Općim uvjetima putovanja ICT Putovanja.
Pregledavanjem i korištenjem web stranice www.ictputovanja.hr, kao i slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Za obradu podataka odgovoran:
Idea Club Travel d.o.o.
Folnegovićeva 6d
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 8888 210
E-mail: info@ictputovanja.hr
Voditelj za zaštitu osobnih podataka službenik u agenciji dostupan na broj telefona 01/8888 210, ili mailom na adresu: info@ictputovanja.hr

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
ICT Putovanja prikuplja samo one podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni za izvršenje ugovorenih usluga. Prikupljamo osobne podatke kao što su: ime i prezime, broj mobitela ili telefona, adresa e-pošte.

RAZDOBLJE ČUVANJA PRIKUPLJENIH PODATAKA
ICT Putovanja pohranjuje i obrađuje podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Neki od propisa koji određuju razdoblje čuvanja podataka su: Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) te Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (NN 46/18).

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Sve vrste Vaših osobnih podataka ICT Putovanja obrađuje u sljedeće svrhe:

 • realizacija ugovora o putovanju – osobne podatke prikupljamo kako bismo u potpunosti mogli izvršiti ugovorenu uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli sastaviti traženu ponudu za klijenta.
 • kontaktiranje – za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku ugovornog odnosa možemo stupiti s Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu: poziv, elektronička pošta, društvene mreže, pismeno poštom. Ukoliko je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati u svrhu informiranja klijenata o našim uslugama te novostima.
 • ispunjenje zakonskih obveza – ICT Putovanja je obvezan nadležnim državnim i međunarodnim tijelima, u pojedinim situacijama, dostaviti i omogućiti pristup određenim osobnim podacima svojih klijenata.

NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše podatke možemo prikupiti na sljedeće načine:

 • prikupljanje podataka putem naše web stranice – izravno od Vas prilikom rezervacije ili kupnje naših putovanja, prikupljamo podatke o putnicima kroz naš rezervacijski sustav gdje klijent sam upisuje tražene podatke.
 • prikupljanje podataka direktnim kanalima – podatke o klijentima možemo prikupiti putem e-mail komunikacije, telefonskog razgovora, SMS razgovora ili trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju sklapaju ugovor. Prikupljeni podaci potrebni su u svrhu izrade ponude, vršenja rezervacije putovanja ili su potrebni za izvršenje naših usluga.
 • privola – privola putnika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Bez privole putnika nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke putnika ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU NA NAŠOJ WEB STRANICI
Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je Vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo što bolje upravljali našom web stranicom, razumjeli kako se Vi krećete kroz našu web stranicu te u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva dok koristite istu.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta (pomoću visokokvalitetnog šifriranja) i spremaju se na naše servere koji se nalaze u EU.

PROSLIJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA
ICT Putovanja osigurava da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, ICT Putovanja u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka i izvršenja naših obveza prema Vama ili naših zakonskih obveza (npr. avio i autobusnim prijevoznicima, ugostiteljskim i smještajnim objektima, drugim putničkim agencijama u tuzemstvu i inozemstvu, osiguravajućim kućama). Također Vaše podatke možemo ponuditi partnerskim tvrtkama koje nam pomažu u održavanju naše web stranice www.ictputovanja.hr. Neki od navedenih poslovnih partnera mogu biti smješteni izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naše partnerske tvrtke moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i ICT Putovanja. Obavezni su poštivati pravni ugovor o čuvanju Vaših osobnih podataka koje obrađuju isključivo po instrukcijama od strane ICT Putovanja.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
ICT Putovanja obrađuje Vaše osobne podatke po sljedećim načelima:

 • točnost, potpunost, ažurnost, obrada podataka na pošten način – podatke koje ICT Putovanja prikuplja i obrađuje moraju biti točni, potpuni, ažurni i obrađeni na pošten način.
 • povjerljivost – osobni podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i uporabe te se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju fizičke osobe onoliko vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.
 • zakonitost – osobni podaci koje ICT Putovanja prikuplja i dalje obrađuje u skladu su sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i posebnim zakonima.
 • svrhovitost – ICT Putovanja prikuplja osobne podatke samo u svrhu u kojoj su podaci prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

PRAVA KLIJENATA

 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo
 • pravo na brisanje – od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 • pravo na pristup – klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ukoliko obrađujemo, ima pravo dostave sljedećih informacija: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.
 • pravo na povlačenje dane privole – u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole za određenu svrhu
 • pravo na mogućnost prijenosa – od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: - ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovora i - ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • pravo na prigovor – klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.
 • pravo na žalbu – ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25.05.2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a. Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim kontakt podacima koji su navedeni u uvodnom članku ove Izjave.

Kad klijent želi ostvariti neko od navedenih prava, potrebno je da nas kontaktira; telefonom na broj 01/8888 210 ili putem e-maila: info@ictputovanja.hr

UNOS I PRIJENOS PODATAKA O KREDITNIM KARTICAMA
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartitca radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

IZMJENE OVE IZJAVE
ICT Putovanja može izmijeniti ili dopuniti ovu Izjavu u skladu s promjenama na temelju važećih propisa, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni ažuriranom Izjavom dostupnom na ICT Putovanja web stranici www.ictputovanja.hr.

U Zagrebu, 25.05.2018.

Istražite najudaljenije kutke svijeta

Već 30 godina kreiramo inspirativna putovanja krojena po “mjeri” i ponosni smo na svoju reputaciju kao jedan od vodećih organizatora putovanja. S nama možete dosegnuti i najudaljenije kutke svijeta!

Kontaktirajte nas

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »